Obrolan Gagal (seri 8)

Tho, pacarku ampuh tenan! | lha piye Jo? | lha mangan ki mbayare mung nganggo password je, ora nganggo duit | kui jenenge ngebon Jo -_- | oh

Mbok move on Jo, ben ra galau | piye arep move on wong kahanane koyo ngene | lha piye to? | lha ak ki ndi lor ndi kidul we ra paham je | -_-

Aku jane pengen pasang behel Tho | ha mbok iyo Jo | tapi iseh ragu2 je | lha ngopo? | lha aku wedhi nek marai tetanes | Jo!!!

Jo, bapakne pacarmu ki juragan lemari po? | lha ngopo je Tho? | lha pacarmu mambu kapur barus je | woh koe Tho!

Tho, wes nonton sepep teranyar rung? | weleh, emang sing ndi Jo? | sing judule 3gp kui lho | ealah Jooo, koe ki polos po pekok je -_-

Awan2 kok dandan necis e Jo? | lha ngelih je Tho | loh, hubungane opo?! | lha yo arep hunting resepsi mantenan no, nunut madang | walah -_-

Dik | ya mas | will you marry me? | heh?! Mery? sopo kui mas? selingkuhanmu po piye? opo mantanmu? ngaku wae! sopo?! $#%?&! | wah repot -_-

Weleh Jo, koe bar dinner karo Wati to? | iyo, lha ngopo je Tho? | mosok koe ra ngerti?! kui ki nek awan jenenge Watiman | wadyuuuh

*nglilir* Mas, kok tiba2 panas yo hawane | dudu hawane dik | lha njuk opo? | kasure, aku ngompol je dik | waaah kemproh koe mas!

Mas, tukokne lem tikus | jepretan wae dik, ben langsung mati | tenane mas? wong iki arep tak nggo koe lho, ben ra selingkuh meneh | woh!!!

Jo, Bapakne pacarmu ki masinis po? | lha ngopo je Tho? | lha kui untune pacarmu kok dipasangi teteg sepur | woh Tho!

Awan2 kok dede ki ngopo je Jo? | mbangane dipanas-panasi mantan marai loro ati, mending aku tak pepanas dewe Tho | -_- sarap koe Jo

Sido mancing ra tho? | ora Jo | lha ngopo? | lha kambangane malah tok mut kabeh ngono kok | tho, iki behel! bedo! | oooh :D

image: google

4 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...