Galau Gentho (seri 19)

Nek mbribik kui ibarat nglangi neng kali, brarti ditikung ki ibarat disalip tai keli. *eh

Nek mung komat-kamit, kowe malah mung dikiro nggusah dhemit. Nek naksir ki yo ngomong sing bener meskipun hasile pait.

Kui ki pacaran opo ujian? arep ngopo sithik we kok kudu dibawah pengawasan.

Nek pacaran kui ibarat ujian matematik, asshh mending mlencing bali gasik. *eh

Sliramu cen ramah e ra karuan, ning bul atimu atose ngluwihi cor-coran. *uhuk

Bapakmu mesti juragan warnet, ketoro kowe mung wani nyopo lewat internet. *hakdes

Nyawang sliramu marai atiku anteng, ning wulu kelekmu marai aku loro weteng.

Nek mbribik kui ibarat ndulit madu, ha yo siap2 wae nek apes dientup tawon ndasmu. *eh

Wes penak2 keblasuk di hatinya, eee malah ketemu dora, ha dinehi peta -_-

Nek pacarmu ora rutin tok nehi sajen, iso2 malah nggoleki mantane njuk ngejak balen. *auwooo

Tiwas macak ganteng, sing tok bajul malah mung mentheleng. *sungguhmelas

Nek bribikan ujug2 mrucut, mungkin digondol tikus clurut. *eh

Gayamu asik, ning lambemu brisik.

Bapakmu mesti juragan daging, ketoro atimu alot angel dipenging. *uhuk

Musim udan ngene iki kudu diwaspadai, kadang2 sok marai nggregesi tekan ati. *auwooo

Nek mbasan wes dadi pacar njuk janji2ne simpang siur, wah kui wes jelas kowe kapusan brosur :))

Ati ki cen raiso sakpenake dinego, lha wong dudu barang toko. *auwooo

Seko kadohan wangune ra eram, mbasan dicedaki jebule mencekam.

Atimu jan luwih angker mbangane kuburan, angel ditakhlukkan. *nguntalmenyan

Seko kadohan dodone ngawe-awe, mbasan dicedaki jebul bolong geger e. *mlenciiing

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...